ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
20 พ.ย. 66 13:39 น. 147 ครั้ง
Admin Chana
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ พร้อมพบปะ ให้กำลังใจ คณะผู้บริหาร ผู้สอน และนักเรียน พร้อมชี้แนะแนวทางในการดำเนินงานให้แก่โรงเรียน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนจะนะอินเตอร์บริบาล อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา