สช.จ.สงขลา . สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ (4อำเภอ) และหัวหน้ากลุ่มงานฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
16 พ.ย. 66 18:05 น. 56 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ (4อำเภอ) และหัวหน้ากลุ่มงานฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 มีนายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกจังหวัดสงขลา ,นายวรรษา สุริยันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ,นายอุทิศ อมรมณี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา , นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัต ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากร สช.จ.สงขลา และ สช.อ. เข้าร่วมการประชุม ในโอกาสนี้ผู้บริหาร สช.จ.สงขลา ร่วมปลูกต้นไม้ภายบริเวณโดยรอบสำนักงานและร่วมเป็นเกียรติตัดริบบิ้นเปิดป้ายอาคารสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย โดยมี ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย


ข่าวจาก: facebook