ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช)
24 ต.ค. 66 15:50 น. 124 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สช.อ.เทพา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) ณ ถนนเฉลิมพระเกียรติ (สายหน้าวิทยาลัยชุมชนสงขลา) หมู่ที่ 1 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา