ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศล เนื่องในคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
12 ต.ค. 66 12:26 น. 85 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 (เวลา 13.00 น.) นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สช.อ.เทพา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศล เนื่องในคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดนิคมประสาท หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา