สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย จัดประชุมบุคลากรประจำสำนักงานและพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
6 ต.ค. 66 12:18 น. 111 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 6 ตุลาคม 2566สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย จัดประชุมบุคลากรประจำสำนักงานและพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อรับทราบนโยบายในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนายวรรษา สุริยันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อยเป็นประธาน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 15 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย