ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ให้ความรู้ สังเกตุอาการ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น"
24 ส.ค. 66 11:25 น. 164 ครั้ง
Admin Chana
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ให้ความรู้ สังเกตุอาการ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น" โดยชุดสันติสุข ที่ ๕๐๑ ร่วมกับ ชุดทักษิรสัมพันธ์ที่ ๕๐๑ และศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านนา โดยมี ร้อยโท ชัยวัฒน์ จินดารัตน์ ผบ.ชุดสันติสุขที่ ๕๐๑ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้ และมีคณะผู้บริหาร ครู นักรียน โรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิร่วมต้อนรับ และเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิ