ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและให้ข้อเสนอแนะการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ระดับภาค
15 ส.ค. 66 14:24 น. 96 ครั้ง
Admin Chana
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและให้ข้อเสนอแนะการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ระดับภาค เพื่อให้การประเมินคัดเลือกฯ ระดับภาค เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจให้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ณ โรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา