ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย เป็นประธานในพิธีเปิดแข่งขันกีฬาสีภายใน “ANSOR GAMES 2023”
10 ส.ค. 66 10:05 น. 96 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายอุทิศ อมรมณี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย เป็นประธานในพิธีเปิดแข่งขันกีฬาสีภายใน “ANSOR GAMES 2023” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาร่างกายและจิตใจของนักเรียนให้สมบูรณ์ เป็นการสร้างเกราะคุ้มกันภัยยาเสพติด และสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ ณ โรงเรียนศาสน์มุสลิมวิทยา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา