คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2566
27 มิ.ย. 66 16:38 น. 151 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายมูฮันมัด ดือราแม รองผอ.สช จ.สงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ที่ 75/2566 เข้าตรวจสอบการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2566 ในเขตอำเภอหาดใหญ่ และอำเภอนาหม่อม รวมจำนวน 3โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวิริยะเธียรวิทยา โรงเรียนทวีรัตน์ และโรงเรียนพรหมเจริญ


ข่าวจาก: facebook