คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2566
26 มิ.ย. 66 18:45 น. 124 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายมูฮันมัด ดือราแม รองผอ.สช จ.สงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ที่ 75/2566 เข้าตรวจสอบการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2566 ในเขตอำเภอหาดใหญ่ จำนวน 2โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกิตติวิทย์และโรงเรียนธิดานุเคราะห์


ข่าวจาก: facebook