นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พร้อมด้วยคณะกรรมการตามประกาศ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ได้ลงนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ในเขตอำเภอจะนะ
10 มิ.ย. 66 18:34 น. 153 ครั้ง
Admin Chana
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 10  มิถุนายน 2566                        นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พร้อมด้วยคณะกรรมการตามประกาศ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ได้ลงนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ในเขตอำเภอจะนะ จำนวน 15 ศูนย์ ดังนี้