นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาจังหวัดสงขลา เป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
6 มิ.ย. 66 14:07 น. 98 ครั้ง
นายภาณุพงศ์ จังศิริวัฒนา
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาจังหวัดสงขลา เป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านอาชีพให้แก่นักเรียนที่มีความสนใจในด้านอาชีพช่างตัดผม โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้จากโรงเรียนเสริมสวยอุราพร อ.หาดใหญ่ แก่นักเรียนเป้าหมายจำนวน 40 คน ในระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ และศูนย์ฝึกทักษะอาชีพโรงเรียนเสริมสวยอุราพร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


ข่าวจาก: facebook