ดร.ประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลงตรวจเยี่ยมโรงเรียน พบปะผู้บริหารโรงเรียนอักษรศิริ
2 มิ.ย. 66 11:24 น. 97 ครั้ง
นายภาณุพงศ์ จังศิริวัฒนา
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลงตรวจเยี่ยมโรงเรียน พบปะผู้บริหารโรงเรียนอักษรศิริ พร้อมนี้ ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมติดตามรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ในช่วงการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนอักษรศิริ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook