ดร.สุกรี แวมูซอ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ ห้องเรียนยุคใหม่กับการปรับพฤติกรรมอย่างสร้างสรรค์
20 พ.ค. 66 11:54 น. 132 ครั้ง
นายภาณุพงศ์ จังศิริวัฒนา
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ ห้องเรียนยุคใหม่กับการปรับพฤติกรรมอย่างสร้างสรรค์ จัดขึ้นโดยโรงเรียนเอกชนในเครือข่ายสมิหลา ซึ่งมีผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูเข้าร่วมอบรบ จำนวนประมาณ 300 คน โดยเชิญ ดร.กุลวดี ทองไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา เป็นวิทยากร ณ โรงเรียนศรีปัญญานุรักษ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook