นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจการศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) อำเภอเทพา
20 พ.ค. 66 15:52 น. 127 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา พร้อมด้วยคณะกรรมการตามประกาศ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจการศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ได้ลงนิเทศฯ ศูนย์ฯ(ตาดีกา) จำนวน 6 ศูนย์ ได้แก่1.ศูนย์ฯ(ตาดีกา) ปู่เหล่าหลู่นัง ต.ปากบาง2.ศูนย์ฯ(ตาดีกา) บ้านตาแปด ต.ปากบาง3.ศูนย์ฯ(ตาดีกา) บ้านพระพุทธ(ดารุลญันนะห์) ต.เทพา4.ศูนย์ฯ(ตาดีกา) ดารุนมุสตากีม ต.เทพา5.ศูนย์ฯ(ตาดีกา) นูรุลฮีดายะห์(ทุ่งน้ำขาว) ต.เทพา6.ศูนย์ฯ(ตาดีกา) นูรุลอิสลาม(เกาะสาม) ต.ลำไพลขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูผู้สอนศูนย์ฯ ที่ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศในครั้งนี้อย่างดียิ่ง