ผอ.สช.อ.จะนะ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานนกเขา งานประจำปี ของดีเมืองจะนะ
2 พ.ค. 66 14:26 น. 194 ครั้ง
Admin Chana
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานนกเขา งานประจำปี ของดีเมืองจะนะ  ซึ่งจะดำเนินการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๔ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ บริเวณตลาดหน้าสถานีรถไฟจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา ณ ห้องประชุมชวาวงศ์ ที่ว่าการ อำเภอจะนะ