ผอ.สช.อ.จะนะ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
1 พ.ค. 66 14:29 น. 110 ครั้ง
Admin Chana
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ตามที่อำเภอจะนะได้มีการกำหนดให้ประชุมเป็นประจำทุกเดือน โดยมี ว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชวาวงศ์ ชั้น๒ ที่ว่าการอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา