ผอ.สช.อ.จะนะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างชุมชนผู้ได้รับจัดสรรเงินและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ
1 พ.ค. 66 14:26 น. 59 ครั้ง
Admin Chana
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พร้อมด้วยนางอรวรรณ เอ็มเหย็บหมุด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างชุมชนผู้ได้รับจัดสรรเงินและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา