นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย ได้รับมอบหมายจาก ดร.สุกรี แวมูซอ ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการตามคำสั่งจังหวัดสงขลา ที่ 5615/2565 ตรวจสอบความพร้อมอาคารสถานที่และประชุมพิจารณาการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งของโรงเรียนเอกชนในระบบ
12 เม.ย. 66 15:12 น. 114 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 11 เมษายน 2566นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย ได้รับมอบหมายจาก ดร.สุกรี แวมูซอ ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการตามคำสั่งจังหวัดสงขลา ที่ 5615/2565 ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมอาคารสถานที่และประชุมพิจารณาการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งของโรงเรียนเอกชนในระบบ ณ โรงเรียนอนุบาลท่าพระยา และศาสน์มุสลิมวิทยา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา