นางสาวเฉลิมศรี ชุติธรรมวงศ์ รอง ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
7 เม.ย. 66 11:58 น. 144 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางสาวเฉลิมศรี ชุติธรรมวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ที่ปฏิบัติการสอนโรงเรียนในสังกัด นอกเหนือพื้นที่ 4 อำเภอจะนะ เทพา สะบ้าย้อยและนาทวี รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งมีนางสาวธัญรัตน์ ศรีสงศ์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ นางสาวสุนิตา หมัดอะดั้ม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และพนักงานจัดการงานบุคคล ร่วมเป็นกรรมการพิจารณา ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook