ดร.สุกรี แวมูซอ ผอ.สช.จ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สอบถามปัญหาการทำงาน และพบปะพูดคุย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย
4 เม.ย. 66 16:06 น. 64 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาวเฉลิมศรี ชุติธรรมวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สอบถามปัญหาการทำงาน และพบปะพูดคุย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย


ข่าวจาก: facebook