สช.จ.สงขลา จัดสอบคัดเลือก “ค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
26 มี.ค. 66 13:58 น. 73 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 มีนาคม 2566 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดสอบคัดเลือก “ค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” มีคณะกรรมการตามคำสั่งแต่งตั้งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและคำสั่งแต่งตั้งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมจัดสนามสอบและคุมสอบ โดย ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่ประธานการจัดสอบ ณ โรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

.

การจัดสอบคัดเลือก “ค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ได้มีนายวิรัช ลิ้มเจริญสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ และนางสาวอรนี เจ๊ะลี นักวิชาการชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดสอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนที่เข้าร่วมการสอบและเจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม. 1-5 ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สำหรับจังหวัดสงขลา เฉพาะพื้นที่จาก 4 อำเภอจะนะ เทพา สะบ้าย้อย และนาทวี เพื่อคัดเลือกเข้าร่วม“ค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีนักเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมสอบสนามสอบจังหวัดสงขลา จำนวนประมาณ 350 คน โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้ร่วมเข้าค่ายค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการฯ ต่อไป


ข่าวจาก: facebook