นายมูฮันมัด ดือราแม รอง ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
23 มี.ค. 66 14:57 น. 31 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งมีคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมพิจารณา ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook