นายมูฮันมัด ดือราแม รอง ผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สช.จ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติงานเลี้ยงต้อนรับ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
22 มี.ค. 66 17:27 น. 62 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 มีนาคม 2566 ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่ สช.จ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติงานเลี้ยงต้อนรับ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีทั้ง 2 ท่าน พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาส นายซุลกิพลี กาแบ และ นายศุภวิชญ์ ธรรมรัตน์ เข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ณ อาคารใต้ถุนเสมาตานี ศธจ.ปัตตานี


ข่าวจาก: facebook