นายมูฮันมัด ดือราแม รอง ผอ.สช.จ.สงขลารับเกียรติเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร "บัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2565
22 มี.ค. 66 16:45 น. 55 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนายการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รับเกียรติเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร "บัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2565 ที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านป่าระไมวิทยา อ.จะนะ โดยมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 100 ราย ซึ่งมี นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัต ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุม ดี-อามาน รีสอร์ท อ.เทพา จ.สงขลา


ข่าวจาก: facebook