นางสาวเฉลิมศรี ชุติธรรมวงศ์ รอง ผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
21 มี.ค. 66 10:12 น. 35 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา นางสาวเฉลิมศรี ชุติธรรมวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา นางสาวอรทัย เหมืองจา และนางสาววีรวัลย์ คทายุทธ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2566 (วันที่ 1 ) ณ โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี โดยมีนายธเนตร สภานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน เป็นประธานเปิดการประชุม


ข่าวจาก: facebook