นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ได้มอบหมายให้นางสาวฉารีด๊ะ ขะเดหรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพร้อมด้วยกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT
16 มี.ค. 66 11:02 น. 130 ครั้ง
Waiya Churung
Admin สช.อ.นาทวี

นทึ่ 15 มีนาคม 2566 นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ได้มอบหมายให้นางสาวฉารีด๊ะ ขะเดหรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพร้อมด้วยกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี จำนวน 4 โรงเรียน