นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวีเป็นประธานเปิดโครงการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานกิจการศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ประจำปีการศึกษา 2566 ในกิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
16 มี.ค. 66 10:36 น. 148 ครั้ง
Waiya Churung
Admin สช.อ.นาทวี

วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวีเป็นประธานเปิดโครงการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานกิจการศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ประจำปีการศึกษา 2566 ในกิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยกิจกรรมดังกล่าวทาง สช.อ.นาทวี จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา