ดร.สุกรี แวมูซอ ผอ.สช.จ.สงขลา รับเกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ของนักเรียนโรงเรียนศรีปัญญานุรักษ์
6 มี.ค. 66 14:09 น. 151 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 มีนาคม 2566 ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รับเกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นอนุบาล 3 รุ่นที่ 8 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนโรงเรียนศรีปัญญานุรักษ์ ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook