สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาจัดประชุมผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา (4อำเภอ) ประจำเดือนมีนาคม 2566
3 มี.ค. 66 15:18 น. 99 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาจัดประชุมผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา (4อำเภอ) ประจำเดือนมีนาคม 2566 ซึ่งมี นายมูฮันมัด ดือราแม นางสาวเฉลิมศรี ชุติธรรมวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ สะบ้าย้อยและนาทวี หัวหน้ากลุ่มงานจังหวัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมวางแผนการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2566 และประเด็นอื่นๆ โดยมี ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook