สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาจัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
3 มี.ค. 66 14:24 น. 64 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาจัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) พร้อมทั้งผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU (Memorandum Of Understanding) การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) โดยมี ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook