นายมูฮันมัด ดือราแม รอง ผอ.สช.จ.สงขลา รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ จุลสมัย OPEN HOUSE "Learn For Life" เรียนรู้เพื่อชีวิต
3 มี.ค. 66 13:31 น. 86 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 08.40 น. ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนายการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ จุลสมัย OPEN HOUSE "Learn For Life" เรียนรู้เพื่อชีวิต เพื่อเผยแพร่ผลงานนักเรียนและเป็นการประเมินผลความรู้ความสามารถของนักเรียนแต่ละระดับชั้นตามหลักสูตรสถานศึกษา ณ โรงเรียนจุลสมัย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา


ข่าวจาก: facebook