ดร.สุกรี แวมูซอ ผอ.สช.จ.สงขลา รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "English Moral Camp ; Little Khalifa"
3 มี.ค. 66 12:06 น. 109 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "English Moral Camp ; Little Khalifa" ภายใต้โครงการค่ายคุณธรรม English Moral Camp เป็นกิจกรรมที่บูรณาการระหว่างคุณธรรมและภาษาอังกฤษ เพื่อฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตจริง และความตระหนักในการคิดวิเคราะห์ด้านการใช้คุณธรรมจากอัลกุรอาน ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 


ข่าวจาก: facebook