ดร.สุกรี แวมูซอ ผอ.สช.จ.สงขลา ลงเยี่ยมเยียนผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียนอามาน๊ะศึกษา ร่วมหารือแลกเปลี่ยนแนวคิด ในแนวทางการพัฒนางานในแต่ละด้านของโรงเรียน และรับฟังปัญหาอุปสรรคของโรงเรียน
2 มี.ค. 66 13:59 น. 110 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาวสุนิตา หมัดอะดั้ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ลงเยี่ยมเยียนผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียนอามาน๊ะศึกษา ร่วมหารือแลกเปลี่ยนแนวคิด ในแนวทางการพัฒนางานในแต่ละด้านของโรงเรียน และรับฟังปัญหาอุปสรรคของโรงเรียน เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ตลอดจนได้กำชับเรื่องความปลอดภัยและแผนดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมของโรงเรียน ณ โรงเรียนอามาน๊ะศึกษา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook