ดร.สุกรี แวมูซอ ผอ.สช.จ.สงขลา รับเกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมขยายผลเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
2 มี.ค. 66 13:50 น. 79 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รับเกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมขยายผลเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนขยายผลโรงเรียนพัฒนาตนเอง เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยนางสาวสุนิตา หมัดอะดั้ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา) ร่วมพบปะรับฟังรายงานผลการดำเนินการเพื่อรวบรวมข้อมูลและหาแนวปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนในการฟื้นฟูนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสลักป่าเก่ามูลนิธิ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook