สชจ.สงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์เครือข่ายเป็นฐาน (Education Management through Network Centers : EMNC มีผู้บริหารและครูจากโรงเรียนในเครือข่ายศูนย์เครือข่าย 7 8 และ 9
1 มี.ค. 66 14:06 น. 65 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์เครือข่ายเป็นฐาน (Education Management through Network Centers : EMNC มีผู้บริหารและครูจากโรงเรียนในเครือข่ายศูนย์เครือข่าย 7 8 และ 9 เข้าร่วม โดยมี ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวเฉลิมศรี ชุติธรรมวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมพบปะผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอัล-อามีน พร้อมนี้ได้ถือโอกาสเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอน และพบปะเด็กนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook