นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันการศึกษาเอกชน ภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7
26 ก.พ. 66 18:38 น. 371 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันการศึกษาเอกชน ภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7 และมอบโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารและครู โดยมี นายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วย ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และ นางมูฮันมัด ดือราแม นางสาวเฉลิมศรี ชุติธรรมวงศ์​ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เทพา สะบ้าย้อยและนาทวี คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดภาคใต้ เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน ข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเอกชนจาก 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมงาน ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook