ปส.กช. สงขลา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนดีเด่น เนื่องในวันการศึกษาภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2566
26 ก.พ. 66 09:44 น. 227 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาร่วมกับสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนดีเด่น เนื่องในวันการศึกษาภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2566 โดย ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ในนามคณะกรรมการเป็นผู้รายงานวัตถุประสงค์และเบิกตัวผู้รับเกียรติบัตร โดยมี ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานในพิธีและผู้มอบเกียรติบัตร ณ หอประชุมโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ


ข่าวจาก: facebook