ผู้บริหาร สช.จ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะผู้บริหารโรงเรียนธิดานุเคราะห์
1 ก.พ. 66 16:49 น. 88 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาวเฉลิมศรี ชุติธรรมวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา นำเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะผู้บริหารโรงเรียนธิดานุเคราะห์ เพื่อติดตาม สอบถามปัญหาการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานของโรงเรียน ณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook