สช.จ.สงขลา จัดประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานวันศึกษาเอกชนร่วมพัฒนาการศึกษาไทยและการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเอกชนภาคใต้ ประจำปี 2566
31 ม.ค. 66 16:42 น. 160 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานวันศึกษาเอกชนร่วมพัฒนาการศึกษาไทยและการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเอกชนภาคใต้ ประจำปี 2566 ซึ่งมีนายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา นางสาวมูนาดา หมัดอะด้ำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ดร. นัสรูดิน กะจิ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและคณะ เข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดจัดการแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 (ระดับภาคใต้)และการจัดการงานวันการศึกษาเอกชนระดับภาคใต้ โดยมี ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการการประชุม ณ ห้องประชุม สช.จ.สงขลา


ข่าวจาก: facebook