นางสาวเฉลิมศรี ชุติธรรมวงศ์ รอง ผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2566
30 ม.ค. 66 16:20 น. 64 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวเฉลิมศรี ชุติธรรมวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจาก ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้แทนกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งให้เกียรติมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางด้านดนตรีและศิลปะการแสดง จำนวน 40 ราย ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook