นางสาวเฉลิมศรี ชุติธรรมวงศ์ รอง ผอ.สช.จ.สงขลา ลงพื้นที่พบปะกรรมการสนามสอบและ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจัดสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2565
28 ม.ค. 66 19:13 น. 54 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 มกราคม 2566 ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางสาวเฉลิมศรี ชุติธรรมวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการ กำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ลงพื้นที่พบปะกรรมการสนามสอบและ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจัดสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 สนามสอบ ณ โรงเรียนสตรีศึกษา อำเภอรัตภูมิ และโรงเรียนส่งเสริมศาสนา อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook