ดร.สุกรี แวมูซอ ผอ.สช.จ.สงขลา ลงพื้นที่พบปะกรรมการสนามสอบและ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจัดสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2565
28 ม.ค. 66 18:51 น. 87 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 มกราคม 2566 ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานศูนย์สอบสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการ กำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ลงพื้นที่พบปะกรรมการสนามสอบและ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจัดสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2565 จำนวน 3 สนามสอบ ณ โรงเรียนพัฒนาศาสตร์วิทยามูลนิธิ อำเภอสะเดา และ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา อำเภอหาดใหญ่ ทั้งนี้ได้กำชับในเรื่องการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ประจำสนามสอบ


ข่าวจาก: facebook