ผู้บริหาร สช.จ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมแม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พบปะผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
27 ม.ค. 66 15:50 น. 69 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี และผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เทพา และสะบ้าย้อย เข้าร่วมกิจกรรมแม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พบปะผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่ศูนย์สันติวิธี กำหนดจัดกิจกรรมพบปะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดมความคิดเห็นรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยมี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธาน


ข่าวจาก: facebook