ดร.สุกรี แวมูซอ ผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสงขลา
20 ม.ค. 66 10:09 น. 2 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสงขลา ซึ่งมี ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสงขลา โดยมี นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเก้าเส้ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook