ดร.สุกรี แวมูซอ ผอ.สช.จ.สงขลา รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
21 ม.ค. 66 13:38 น. 12 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม พ.ศ.2566 มีผู้สอนจาก ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ เข้าร่วมการอบรมประมาณ 130 คน ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรนิคมเทพา ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook