ดร.สุกรี แวมูซอ ผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (กศจ.สงขลา) ครั้งที่ 1/2566
19 ม.ค. 66 14:28 น. 13 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (กศจ.สงขลา) ครั้งที่ 1/2566 มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทางการศึกษาหรือผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม โดยมีนายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเก้าเส้ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook