ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยียมโรงเรียนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้บริหารโรงเรียนสันติวิทย์
19 ม.ค. 66 14:22 น. 13 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ได้นำเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยียมโรงเรียนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้บริหารโรงเรียนสันติวิทย์ ที่โรงเรียนได้รับผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และอุปกรณ์วงจรไฟฟ้าภายในอาคารได้รับความเสียหาย เหตุเกิดเมื่อเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

.

ทั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาเป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีดังกล่าว ซึ่งมี เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์และเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะและครู ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงเรียนสันติวิทย์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook