นางสาวเฉลิมศรี ชุติธรรมวงศ์ รอง ผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมเรียนรู้ออนไลน์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ที่มา เจตนารมณ์ และการบังคับใช้ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562
19 ม.ค. 66 11:39 น. 22 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางสาวเฉลิมศรี ชุติธรรมวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมเรียนรู้ออนไลน์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ที่มา เจตนารมณ์ และการบังคับใช้ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและเป็นผู้มีส่วนร่วมในการร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ณ ห้องปฏิบัติการรองผู้อำนวยการสำนกงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook