ผู้บริหาร สช.จ.สงขลา ร่วมในพิธีเปิดการประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
18 ม.ค. 66 17:18 น. 4 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 มกราคม 2566 ดร.สุกรี แวมูวอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และ นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธีเปิดการประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมอบหมายให้ นางสาวอรทัย เหมืองจา พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ และผู้แทนโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2566 โดยมี นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook